KEM har over 7000 andelshavere fra hele landet. Et flertall av disse er profesjonelle kunstnere, men det finnes skoler, bedrifter, elever og andre blant våre kunder. KEM har siden starten hatt som formål om å skaffe den enkelte andelshaver kvalitetsmateriell til lavest mulig pris.

Alle som ønsker kan kjøpe en andel i Kunstnernes Eget Matrialutsalg, som andelshaver har du rett til 15% eller 20% rabatt på de fleste varer og rabattavtalen varer livet ut.

Det er kun privatpersoner som kan kjøpe en andel, andelen er personlig og kan ikke overdras til andre.