DERIVAN VANNBASERTE HØYTRYKKSFARGER


Updated: (20.11.2015)

 
Derivan Block Ink
er utviklet til lino og tresnitt på papir. Fargen tørker sakte på trykkplaten men tørker rask etter trykkingen. Ved behov for saktere tørketid bruk Retarder.

Derivan Block Ink er den perfekte løsningen til skolebruk. Fargene inneholder ingen oljer eller løsemidler. Verktøy og platene vaskes i såpevann.


Derivan Block Ink fargekart


Print article Print the article