Url missing

Sennelier Aqua Wash trykksverte

Vannløslig trykksverte

Mange grafikere vil vegre seg for å gå overfra én svertesort til en annen, og særliggjelder dette overgangen fra oljebasertesverter til vannbaserte. Det er ofte et stortskille i viskositet her, og den oljebasertevil være seigere og tettere i pigmenteringenenn den vannbaserte. Etter å hatestet den vannløselige Charbonnel AquaWash, vil jeg hevde at denne sverten stårsvært nær den oljebaserte i stofflighet oguttrykkspotensial. Samtidig er den sværtlett å vaske bort med vann. Blåfargerer f.eks. ofte vanskelige å vaske bort frainnvalsningsplaten. Jeg lot en OceanBlue stå i tre timer, og den lot seg fjernemed vann fra glassplaten uten problemer.Aqua Wash kjennetegnes av høy fargeintensitetog pigmenttetthet. Sverten tørkerbetraktelig raskere på papir enn oljebasertesverter, noe som kan ha praktiskefordeler i både dyptrykk og høytrykk.Fargene i Aqua Wash-serien har varierendeviskositet, men fargen blir aldri rennende.Kvalitetene Black F66 og gul okerer veldig seige, og de er fine å blande inni mykere svertekvaliteter, f.eks. i koldnålog streketsning. Med Aqua Washfungerer det godt med kald avslåing avdyptrykksplaten, og når sverten koagulereri sporene oppnås tydelige merker ogaksenter i trykket. Black F66 til koldnåluten innblanding av andre sverter, gir etkonsist og kontrastrikt resultat (Ill. 1). Tilen mer dempet etsestrek kan en velge foreksempel Noir Doux/Soft Black (Ill. 2).

Det fargeløse mediet kalles i denne serienTransparent Medium. Ofte er dettemediet lite effektivt i vannløselige serier,og det endrer viskositeten fra smidig tilseig. I et eksempel med Aqua Wash (Ill.3) er det blandet inn mer enn 80% transparentmedium, noe som gjorde svertenseig og lite elastisk. I trykking av det blåhang arket fast i platen og ble revet opp.I trykkingen med Cardinal Red medtilsvarende mengde transparent mediumvar ikke dette noe problem. Arket lot seglett løsne fra trykkplaten. Det visuelleresultatet viser virkelig en gjennomskinnelighethet,noe som kan gi grobunnfor eksperimentering med rekkefølgenpå trykkingen av fargeplater (Ill. 4: fargestrøket med spatel rett på papir - rødtover blått til venstre, til høyre blått overrødt)). Selv med en mørk, dekkendefarge bestående av Ocean Blue, PaynesGrey og Primerose Yellow, samt under10% transparent medium, slår det røde iplaten under gjennom (Ill. 5).

Aqua Wash er godt egnet til å jobbe à lapoupée (se side 4, red. anm.) i dyptrykk.Selv i den tette strukturen i mezzotintkan fargene veksles mellom distinkte ogglidende toner (Ill. 7).Som tresnittsverte virker Aqua Washklar og intens. Fargen framstår som både lysende og dekkende (Ill. 8). Detframkommer interessante kromatiskevirkninger ved å blande flere farger påsamme valse. Da blir uttrykket saftig ogakvarellaktig (Ill. 9).Aqua Wash har et stort anvendelsesområde.Sverten er egnet til en rekke ulikedyptrykksteknikker, både med og utenkjemisk bearbeidele av trykkplaten (foreksempel koldnål kontra etsning). Denvirker godt i møte med tette platestrukturersom mezzotinten. Enten man iakvatinter velger en plate for hver farge,eller valser inn en plate med flere farger,kan man oppnå skarpe lineære grenser,eller myke maleriske overganger.Også til høytrykk virker Aqua Washsom en jevn og god farge å jobbe med;dekkende, når det er ønskelig, gjennomsiktig,når det er målet.