Cranfield tradisjonelle dyptrykksfarger


 

Cranfield tradisjonelle dyptrykksfarger er oljebaserte og ble tatt inn i sortimentet for å gi våre kunder et større og bedre utvalg i sort og hvit trykksverte. Fargene ble testet og godkjent av grafikkere på Frysja kunstnersenter.