Salgs- og fraktbetingelser

Frakt

Vi sender varer med Schenker med mindre annet er avtalt. Schenker leverer på døren mellom 17.00- 21.00 til privatpersoner og mellom 08.00-16.00 til bedrifter. Det er derfor viktig at vi får oppgitt riktig telefonnummer og gateadresse. Schenker godtar ikke postboksadresse.

OBS!

Det påbeløper lagerleie på kr 69,- pr 100 kg pr påbegynt døgn dersom pakken ikke er avtalt utkjørt i løpet av 3 dager. Dersom det er ønskelig kan du spesifisere annen transport ved bestilling, men dette vil koste ekstra. KEM leverer varer i hele Europa, og unntaksvis også utenfor Europa (men dette må forhåndsavtales pr. telefon).

 

Ekspedering av ordre

Normal frakttid er 2-4 dager avhengig av hvor du bor. Varer som er utsolgt vises i produktbildet, men kan ikke legges i handlekurven. Hvis noen varer er utsolgt må man angi om man ønsker en eller to leveranser. Kryss av for "delleveranse" i nettbutikken, men vær oppmerksom på at frakt vil påløpe per leveranse. 

Schenkers LEVERINGSTID til ditt poststed. 

 
Gratis frakt

Gratis frakt gjelder kun ved kjøp i nettbutikken ved kjøp over kr 1500,- (etter eventuell rabatt) til destinasjoner i Norge.  Fri frakt gjelder så lenge forsendelsen er innenfor postens grenser ved ferdig pakket ordre.

Man må beregne innpakning som fort kan øke omkretsen av varene. Postens maksimumsmål for pakker er: høyde + omkrets = 360 cm.
 
Det er kr 99,- i frakt for alle bestillinger i nettbutikken under kr 1500,- så lenge forsendelsen er innenfor postens maksimumsmål til destinasjoner i Norge.

 

Priser

Alle priser på KEMs nettsider er i norske kroner inklusiv 25% moms.

 

Gebyrer

Pakkegebyr kr 30.

Fakturering og betaling

Du kan betale med Klarnafaktura eller bankkort. Andelshavere/firma kan velge faktura. Man må da være innlogget med opplysningene som ligger i KEMs kunderegister. Sendt evt epost i forkant til ordre@kem.no hvis noe er uklart. Unngå å registrere deg flere ganger! Dette blokkerer systemet. Trykk på "send passord"- knappen eller ring oss hvis kontoinformasjon er glemt.
Du kan se i nettbutikken uten å være innlogget, men for å få dine rabatter riktig beregnet må du være innlogget. Dersom du kjøper en andel hos KEM kan du velge å få tilsendt faktura i etterkant, med en forfallstid på 15 dager.

Reklamasjoner

Basert på den informasjonen oppgitt av våre kunder og leverandører vil KEM prøve å veilede eller gi gode råd til våre kunder etter beste evne. Veiledningen som KEM gir er basert på informasjon som KEM har fått tilgang til fra våre leverandører og kunder. Dette være seg hjemmesider, produktblader, datablader eller via samtale med kunden og leverandøren.

På grunn av de utallige muligheter og bruksområder når det gjelder materialer, utstyr og arbeidsprosesser kan KEM aldri garantere at et spesifikt produkt er absolutt det rette for kunden. Det er derfor viktig at kunden på egen hånd og på eget ansvar prøver å finne frem til de produkter og fremgangsmåter som passer best til situasjonen eller arbeidsprosessen. KEM anbefaler derfor våre kunder å utfører de nødvendige tester før produktet brukes i eller på det endelige arbeidet. Vi kan ikke holdes ansvarlige for de skader eller problemer (direkte eller indirekte) som måtte oppstå som en følge av kundens feilaktige bruk eller mangel på uttesting.

KEM vil derimot erstatte produktets verdi  og ikke arbeidets markedsverdi hvis:

1.       Produktet er blitt skadet under transport
2.       Produktet ikke holder det det lover
3.       Produktet er ødelagt under produksjon

Forøvrig gjelder forbrukerkjøpsloven og Angrerettsloven når våre kunder handler hos KEM. Det betyr blant annet at kunden har krav på 14 dagers full returrett. Krav om reklamasjoner må skje så raskt som mulig, med gyldig kvittering og innen  2 år.

 

Avbestillinger

Avbestillinger skjer via ordre@kem.no, eller telefon 23 32 69 40. Dersom varen allerede er sendt fra oss vi frakten belastes deg som kunde ved en eventuell retur.

 

Skade på varen

Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved levering, må du snarest ta kontakt med oss på ordre@kem.no eller 23326940.

Oppdager du en transportskade først når du åpner emballasjen må du snarest gi beskjed til oss. Dersom pakken ble sendt med Posten må du ta den med til postkontoret og de vil hjelpe deg med utfyllingen av sitt standard skadeskjema.

 

Mangelfull vare

Har vi sendt deg en mangelfull eller feilaktig vare skal den omgående returneres i originalemballasjen. Gi oss beskjed så snart som mulig og vi sørger for returfrakt. Du taper din rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom du ikke gir melding til oss om hva slags mangel det gjelder innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dette meldes til: ordre@kem.no. For øvrig setter kjøpsloven en ytre grense for å påberope seg en mangel.

 

Angrerett

Angrerettloven gir forbruker en ubetinget rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å melde fra til selger innen 14 dager etter at forbrukeren mottok hele varen og opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, herunder angrerettskjema. Angreretten utløper senest tre måneder etter at varen er mottatt eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Fristen anses overholdt dersom melding er avsendt innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. I meldingen skal forbrukeren opplyse hvilken måte varen vil bli returnert på. Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Forbruker skal tilbakeføre varen innen rimelig tid. Dette gjelder selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakelevert fra selgeren. Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Dersom du har postgirokonto eller bankkonto bes kontonummer opplyst. Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Varer som er sendt gjennom posten eller selvstendig fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres selger i originalemballasjen med betalt returfrakt. Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger, men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren. Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om at angreretten benyttes.

 

Unntak og begrensninger i angreretten

Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kjøpes side.

 

Garanti

Vi gir produsentens garantier. Disse er spesifisert under produktinformasjonen. Under garantitiden, som regnes fra opprinnelig innkjøpsdato, gjelder garantien om noen vare tross normal anvendelse/montering skulle gå i stykker. Ved material- eller produksjonsfeil, reparerer eller bytter vi varen.


Garantien gjelder ikke

 • Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
 • Kostnader for montering/demontering av feilaktig vare.
 • Reisekostnader.
 • Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige varen.
 • Rene slitedeler og forbruksvarer som for eksempel----. Utover dette følger vi kjøpslovens regler.

svarer ikke for tap i næringsvirksomhet.

Webhandel og din sikkert

 • Hvordan ivaretar vi din sikkerhet?

  Vi benytter kryptert kommunikasjon for all overføring av sensitive data. Dette betyr at hele bestillingsprosessen, fra du legger inn email adressen din (enten som ny eller eksisterende kunde), foregår slik at dersom noen "avlyttet" linjen ville det ta dem mange år å knekke koden. Krypteringen som brukes er den sterkeste som er anbefalt og tilgjengelig idag (128-bit). Vær oppmerksom på at noen eldre browsers bare kan klare lav kryptering (40-bit). 40-bit er lettere å knekke enn 128-bit, men vi prater fortsatt om år for en hacker, og da koster det mer enn det smaker. For å sjekke om browseren bruker 128 eller 40 bit kryptering kan du flytte muspilen over låsen i statusfeltet nederst i browseren.

  Når neste side kommer opp skal du se en lås nede i statusfeltet på browseren din. Dersom en advarsel kommer opp er dette fordi vi bruker samme sertifikat for flere websider - klikk ja/ok for å gå videre. Du kan klikke på denne låsen for å se informasjon om sertifikatet og hvem som har utstedet dette. De påfølgende sidene er ikke tilgjengelige uten at denne låsen synes i statusfeltet på browseren.

 • Person/kredittkortnummer

  Vi lagrer ikke personnummer - bruker det kun for kryptert sjekk mot kredittinformasjonsleverandør under bestilling. Dersom du betaler med bank/kredittkort lagrer vi nummeret, men dette nummeret er kun tilgjengelig over kryptert kommunikasjon selv for administrasjonsformål.

 • Videresalg/formidling av informasjon

  Informasjonen du gir oss når du bestiller er kun for oss. Vi sender aldri personlige data videre til tredjepart uten ditt samtykke.