Grafikk

Grafikk hoytrykk etching caligo safewash

Begrepet grafikk dekker et utvalg av forskjellige teknikker. Felles for begrepet er at det ferdige produktet er et avtrykk. Den største forskjellen på de forskjellige teknikkene er platen som brukes, og hvilket materiale den er laget av. Under trykkeprosessen blir den aktuelle platen satt inn med sverte og presset mot papir for å skape et avtrykk.

Selv om det finnes mange forskjellige måter å lage et trykk, deles grafikk inn i 3 hovedgrupper. Disse er høytrykk, dyptrykk og plantrykk.

Høytrykk

Under begrepet høytrykk kan vi finne både tresnitt, linosnitt og trestikk. For å lage et høytrykk skjæres alt som skal være hvitt bort, og det som er igjen på platen vil ta til seg farge og gi et avtrykk. For å påføre sverte på platen brukes en valse, dette for å forsikre seg om at fargen kun legger seg på opphøyningene og ikke ned i sporene som er skjært ut. Høytrykk kan gjøres både for hånd eller med en presse.

Den eldste grafiske teknikken vi vet om er tresnitt. Det brukes gjerne plater av kryssfiner for denne teknikken da de gir god stabilitet til trykket. Her vil selvfølgelig valg av treplate gi forskjellige strukturer.

Trestikk (xylografi) skjæres også inn i treverk, men her brukes endeved istedenfor kryssfiner. Endeved er hardere og vil gi større presisjon og mer detaljer i det ferdige trykket.

Om man ønsker å bruke andre typer materialer enn treverk, kan linosnitt være et godt alternativ. Man benytter samme fremgangsmåte som for tresnitt, men materialet er mykere og er lettere og skjære i. Linoplater har ingen struktur og vil derfor gi en jevnere fargeoverføring.

CAL REL PRINT
Cranfield Ink brochure aw 3
Cranfield Ink brochure aw SPREADS VIS

Dyptrykk

Den enkleste måten å skille høytrykk og dyptrykk ligger enkelt i ordene. Som beskrevet over vil fargen legge seg på de opphøyde overflatene på høytrykket, og i et dyptrykk vil det skje det motsatte. Fargen vil legge seg ned i sporene som er risset i platen, og alt annet vil forbli hvitt.

Under begrepet dyptrykk finner vi blant annet teknikker som kobberstikk, koldnål og mezzotint.

Til felles for alle teknikkene er at motivet skjæres inn i kobber eller zinkplater med små skarpe verktøy. Det finnes forskjellige verktøy etter hvordan effekt du ønsker at trykket skal ha. De enkleste verktøyene ligner spikere og skaper enkle linjer mens de mer avanserte verktøyene vil gi mer struktur og bevegelse.

I kobberstikk brukes en stikler for å prege kobber- eller zinkplaten. Stikleren vil gi en skarp og ren linje, som fungerer godt til detaljerte arbeider. Det som er spesielt med denne teknikken er at platen plasseres på en liten pute eller et håndkle så den kan dreies mens man jobber. Dette fordi verktøyet som brukes kun skjærer rett fram, så platen må kunne beveges enkelt rundt for å lage en bue.

For å fjerne eventuelle kanter som oppstår rundt de nedskårne strekene kan skavjern og polerstål brukes. Skavjernet vil fjerne de harde kantene og polerstålet jevner ut og polerer for å holde strekene nøyaktige.

Koldnål kan virke som den enkleste teknikken innenfor dyptrykk, men krever en stødig hånd og tid for å mestre. En plate, enten av kobber, zink eller plexiglass risses med et skarpt verktøy. Dette verktøyet kalles enkelt og greit en koldnål og den kan brukes til og «tegne» på platen. Koldnål vil ikke gi like presise linjer som kobberstikk. Det er mulig å bruke plexiglass til denne teknikken, istedenfor metallplater. Plexiglasset blir fortere slitt om man bruker presse, men man vil kunne få noen gode trykk ut av platen. Godt alternativ for prøvetrykk eller testing.

Når man skal lage en mezzotint bruker man en mezzotintvugge i tillegg til skjæreverktøy. Vuggen beveges over platen i forskjellige retninger og vil gi fra seg en ruglete overflate. Etter at platen er «vugget» ferdig brukes skavjern og polerstål for å jevne ut strukturen igjen og danne motivet.

verktoy kopi
sukkeretsegrunn kopi
Cranfield Ink brochure aw 2

Plantrykk

Fellesnevneren for plantrykk er at det ikke er noen nivåforskjell i trykkplaten, til forskjell fra de overnevnte teknikkene. Både silketrykk og litografi er eksempler på plantrykk.

Når man lager et litografisk trykk tegnes motivet på en kalkstein. Hele teknikken bygger på at vann og fett vil avstøte hverandre, som er grunnen til at man klarer og få et motiv uten fordypninger eller forhøyninger. Man tegner motivet på med en fettstift eller lignende. Platen fuktes før sverten valses på, og sverten vil kun feste seg der man har tegnet opp med fettstift.

Silketrykk er også et plantrykk, men her brukes en oppspent duk av nylon som «trykkplate» Det er mange måter å få et motiv på duken. Man kan for eksempel tilsette medier som tetter igjen noen av maskene i duken, så fargen kun slipper igjennom valgte områder.

Cranfield Ink brochure aw 4
Thieves Honour Launch Party Slider Image 3024x

Høytrykk

  • Tresnitt
  • Linosnitt
  • Trestikk

Dyptrykk

  • Kobberstikk
  • Koldnål
  • Mezzotint

Plantrykk

  • Litografi
  • Silketrykk