Innkallelse til Ekstraordinært årsmøte

Formål: Valg av ny valgkomité

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i KEM

 

Formål: Valg av ny valgkomité

Tid og sted: 4. februar klokken 17.00 i KEMs lokaler i Brenneriveien.

 

Det ble ikke valgt ny valgkomité på det siste årsmøte i KEM. Det innkalles derfor til ekstraordinært årsmøte 4. februar 2019 slik at ny valgkomité kan velges i god tid før neste årsmøte.

 

Forslag til dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden.
 2. Valg av valgkomité
  • Valgkomiteen skal bestå av to medlemmer, hvorav en leder.
  • Styret foreslår medlemmer til valgkomiteen for valg på årsmøtet.
  • Valgkomiteens medlemmer velges for inntil to år av gangen.
  • Valgkomiteens oppgave er å foreslå kandidater til KEMs styre, herunder styreleder, ordinære styremedlemmer og varamedlemmer
  • Valgkomiteen skal søke å oppnå balanse i styret og gjøre helhetlige vurderinger av aktuelle kandidater og styrets sammensetning.
  • Valgkomiteen skal i sitt arbeid med å fremskaffe kandidater også samtale med sittende styre, herunder styremedlemmer som er på valg.

    

 3. Avslutning

 

Med vennlig hilsen

Styret i KEM SA

 

30.11.2019 Innkalling ekstraordinært årsmøte.pdf