Årsmøte i Kunstnernes Eget Materialutsalg SA Juni 2020

Grunnet COVID-19 og anbefalinger fra FHI, vil årsmøtet i 2020 kun avholdes digitalt.

 

I KEM - Årsmøte 2020.pdf kan du godkjenne de ulike sakene og stemme på styrekandidater og valgkomité.

 

Dersom man kommer med forslag til nye kandidater må forslagene inneholde fullt navn og adresse, personen må være villig til å stille som kandidat, og man må redegjøre hvorfor man mener den foreslåtte kandidaten burde velges. Fristen for å komme med alternative kandidater er 25. mai 2020. 

 

  • Saksliste 
  • Årsregnskap 
  • Årsberetning 
  • Revisorsberetning 
  • Valgkomiteens innstilling 
  • Stemmeseddel  
  • Forslag til kandidater til styreverv

 

Skjemaet må fylles ut og sendes til grethe@kem.no innen senest 30. juni 2020

 

Tilhørende vedlegg til de ulike sakene finner du her: 

 

KEM - Årsmøte 2020.pdf

Årsberetning 2019 .pdf

Årsregnskap 2019.pdf

Revisjonsberetning 2019.pdf

Valgkomiteens innstilling til Årsmøte i KEM SA 2020.pdf