1 Innledning

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og handlehistorikk.
KEM er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norsk lov og vi tar personvern alvorlig. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til personvern.
Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på telefon 23326940 eller e-post ordre@kem.no

2 Nettstedet

Nettstedet gir deg informasjon om oss og våre tjenester. Når du går inn på og tar i bruk nettsiden, kan vi innhente opplysninger om deg i henhold til denne erklæringen.
Nettstedet bruker informasjonskapsler(cookies) for å samle inn informasjon på overordnet nivå om hvordan besøkende bruker nettstedet. Hensikten med dette er å forbedre nettstedet og gi deg en bedre brukeropplevelse.

3 Hvilke opplysninger samler vi inn?

For å sikre god service og korrekt håndtering av kundeforholdet, lagrer KEM følgende opplysninger: navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, produkt-, leverings- og betalingsopplysninger. Opplysningene benyttes for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, samt opprettholde den service du forventer. Vi oppbevarer kun relevante og nødvendige opplysninger for å kunne administrere kundeforholdet.
Sensitiv informasjon som bankkortnummer sendes alltid kryptert til og fra oss for at uvedkommende ikke skal kunne få tak i informasjonen. Slik informasjon lagres ikke, men sendes bare videre til kredittkortselskapet.
Du kan kontakte oss dersom du ønsker innsyn i hvilke av dine personopplysninger vi har lagret, eller dersom du ønsker å endre eller å slette dine lagrede opplysninger.

4 Bruk av opplysninger

Vi bruker personopplysninger om deg til følgende formål:

  • For å håndtere vårt kundeforhold

Opplysningene oppbevares og benyttes i den tiden du er kunde. Vi oppdaterer løpende kunderegistre ut fra de opplysningene du sender oss.

 

5 Om deling av personopplysninger

Vi deler ikke personopplysninger med tredjeparter. Unntak gjelder samarbeidspartnere tilknyttet tjenestene, blant annet for frakt av det du bestiller og for betalingsløsninger. Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov eller av offentlig myndighet.