Retur og refusjon ved kjøp i nettbutikken

Skulle du motta varer som du ønsker å returnere må du fylle ut vårt angrerettskjema og sende det til ordre@kem.no.

Angrerettskjema

Varen(e) som skal returneres sendes til KEM og beløpet krediteres etter at returen er mottatt. Beløpet tilbakebetales etter valgt betalingsmetode ved fullført bestilling (Klarna, Nets/Vipps eller Faktura fra KEM). 

Returadresse:

Kunstnernes Eget Matrialutsalg AS
Brenneriveien 9 B
0182 OSLO

Vilkår for angrerett ved kjøp i nettbutikk

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Angrerettloven gir forbruker en ubetinget rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å melde fra til selger innen 14 kalenderdager etter at forbrukeren mottok hele varen og opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, herunder angrerettskjema. Angreretten utløper senest tre måneder etter at varen er mottatt eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Fristen anses overholdt dersom melding er avsendt innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. I meldingen skal forbrukeren opplyse hvilken måte varen vil bli returnert på. Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje før en tilbakeføring.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig. Varer som er sendt gjennom posten eller selvstendig fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres til selger i originalemballasjen med betalt returfrakt. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Dette gjelder selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakelevert fra selgeren.

Returadresse:

Kunstnernes Eget Matrialutsalg AS
Brenneriveien 9 B
0182 OSLO

Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dagen selger mottar varen, enten ved en henteseddel eller at varen er stilt til rådighet.

Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger, men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren. Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om at angreretten benyttes.

Unntak og begrensninger i angreretten:

Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde (uåpnet vare), og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kjøpers side. Avklippet metervare (eksempelvis lerret, tarlatan og silketrykksduk) og løse ark kan ikke returneres.