Ferniss – hvordan fernissere akrylmaleri eller oljemaleri?

Ferniss hvordan fernissere akryl og oljemalerier

Mye har blitt sagt og skrevet om fernisser, også av meg. Markedet er fullt av alskens mer eller mindre gode fernisser.

Istedenfor å beskrive fernisser fra enkelte produsenter vil jeg heller fokusere på noen prinsipper for hva en ferniss skal gjøre og hvorfor. 

Den første gyldne regel:

Maleriet må være tørt før man legger på en ferniss!

Dette kan ta lang tid eller kort tid. Alt avhenger av hvilken type maling man har brukt, hva man har blandet den med og hvor tykt man har malt.

La oss først se litt på akrylmalerier. Akrylmaling tørker ved at vannet i malingen fordamper. Dermed binder akrylmolekylene seg sammen.

Husk at om du har brukt for mye vann i akrylmalingen klarer ikke akrylmolekylene å binde seg sammen og resultatet er at fargen sverter og løser seg opp i fernissen. Om du skal blande akrylmalingen med vann må du også tilsette et bindemiddel eller medium.

Om du maler tynt med akryl kan ofte noen uker være lang nok tørketid før du påfører ferniss, men som oftest er det best å vente noen måneder.

art artist artistic 1047525
KEM oljemaling

Oljemalerier derimot tørker ved at linoljen reagerer kjemisk med oksygen. Dette kan ta lang tid eller enda lengre tid.

Som en gylden regel sier man at et oljemaleri skal tørke minimum ett år før man påfører ferniss.

Om man legger på ferniss før malingen er tørr oppnår man ofte ett eller flere av de følgende problemer: Fernissen vil hindre oksygenopptaket og malingen vil ikke tørke, eller tørke veldig, veldig langsomt. Om og når fernissen må fjernes, har den bundet seg til oljemalingen.

Dette betyr at den er nesten umulig å fjerne uten å ødelegge maleriet.

En ferniss må ofte fjernes med jevne mellomrom for å beholde best mulig beskyttelse. Mange fernisser gulner over tid, eller mister glansen. Om man ikke kan fjerne den sier det seg selv at man ikke kan gjøre så mye med gulningen.

Et annet problem er at oljemalingen lett kan løse seg opp i løsemiddelet som er i fernissen. Dette gjelder spesielt for titanhvit og enkelte røde farger. 

Det tredje problemet som kan oppstå er at oljemalingen, fordi den binder seg kjemisk til oksygen, utvider seg når den tørker.

Fernissen kan ikke utvide seg fordi den tørker fort og blir helt fast. Det sier seg nesten selv at det som vil skje, fordi fernissen ikke kan følge bevegelsene i oljemalingen, er at den sprekker opp.

Og selv om det skulle være unødvendig å si: En ferniss som er sprukket opp gir ikke særlig god beskyttelse.

Så konklusjonen er: Vent lenge før du påfører en ferniss! Er du i tvil… vent litt lenger!

Den andre gyldne regel:

Påfør fernissen så tynt som mulig!

For akrylmalerier legger man ofte et isoleringslag mellom akrylmalingen og fernissen. Dette vil i praksis si at man legger på et strøk med et akrylmiddel som ikke løser seg opp i det samme løsemiddel som fernissen løses opp i. For som jeg sa, ferniss må ofte fjernes og påføres på nytt. 

Når fernissen endelig skal påføres er det viktig å legge på et strøk som er så tynt som mulig. Om man trenger et tykkere lag, skal man alltid ta flere tynne strøk enn ett tykt strøk.

For oljemaleri bruker man også noen ganger et isoleringslag mellom maleriet og fernissen.

Da Sandro Botticellis (1445-1510) maleri ”Primavera” ble restaurert for noen år siden, ble det først påført et lag med mastix-ferniss. Dette er en ferniss man vet har lett for å sprekke, og lett for å gulne over tid. Men man vet også at den er lett å fjerne igjen.

Winsor Newton varnish

Bilde er lånt fra Winsor & Newton

Oppå denne ble det lagt en syntetisk ferniss som ikke gulner så mye, og ikke sprekker så lett. Denne fernissen beskytter mastix-fernissen. Grunnen til dette er selvfølgelig at man vil ha en ferniss som kan fjernes igjen uten å ødelegge maleriet.

Den tredje gyldne regel:

Vær nøye med hvilket løsemiddel du blander fernissen med!

Vann er ikke bare vann. Og terpentin er sjelden bare terpentin.

Dette betyr i praksis at vann rett fra springen inneholder urenheter, spormetaller og mikroorganismer. Jeg vet at man liker å tro at vann fra springen er rent, men om du hadde tatt en titt på det i mikroskop er det ikke sikkert at du hadde hatt lyst å drikke det etterpå. Det er selvfølgelig sjelden det er farlig å drikke.

I en ferniss som ikke inneholder noe pigment og som skal være så gjennomsiktig som mulig kan det ofte være et problem. Det rette valget her er destillert vann som man kan kjøpe på apoteket. For å blande i akrylmalingen er ofte vann fra springen bra nok fordi pigmentet i malingen vil dekke over det meste av misfarging.

Når det gjelder terpentin og white spirit, har enkelte av disse forskjellige egenskaper selv om de kalles det samme.

De fleste typer lav-aromatiske white spirit er helt ubrukelige, fordi de ikke løser opp harpikser. Resultatet om man prøver å tynne ut en ferniss med lav-aromatisk white spirit er ofte at den enten skiller seg, eller blir mer tyktflytende.

En del dammar-ferniss tilsettes alkohol for å gjøre dem glassklare. Dette er selvfølgelig bare et salgstriks for at uutdannede mennesker skal tro den er bedre. Men det er nok dessverre bare en optisk illusjon. I likhet med kjemisk bleket linolje. Effekten er bare for at den skal se fin ut i flasken.

Den fjerde gyldne regel:

Vær kritisk til hvilke produsenter du kjøper ferniss fra!

Det finnes mange produsenter som lager fernisser, eller selger fernisser. Veldig mange av disse er mindre flinke til å oppgi hva fernissene består av. En del oppgir bare det aller nødvendigste for å være innenfor reglene for faremarking.

De gode og seriøse produsentene vil bestandig oppgi nøyaktig hva fernissen består av, og hvilket løsemiddel den skal tynnes med.

955F270B 5E47 4396 8060 E167785A9E0B

De dårlige og useriøse produsentene gjemmer seg bak det de kaller ”hemmelige oppskrifter” eller ”forretningshemmeligheter”.

Du kan jo selvfølgelig velge å tro på det, men om jeg bruker masse timer på å male et maleri vil jeg vite nøyaktig hva jeg dekker over det med!

Den femte gyldne regel:

Ha en pensel som brukes kun til ferniss!

Når du skal fernissere er ikke en hvilken som helst pensel god nok. Kjøp en god pensel, og bruk den kun til ferniss. Selv om mange tror fullt og fast på at man kan klare å vaske en pensel helt ren, er det nok bare ønsketenkning. Det vil alltid være spor, store eller små, av alt den har vært brukt til.

Dette gjelder også for vaskemiddelet eller løsemiddelet du renser penselen med. Det blir alltid spor igjen av det også. Det beste er å ha en pensel som kun brukes til ferniss, og bruke den så ofte at den aldri trenger å vaskes. Jeg skjønner at dette kan virke umulig, men i en ideell verden burde det vært sånn.

Om man vil være nøye, kan man ta kontakt med en konservator og få ham til å legge på fernissen. Siden konservatorer ofte arbeider med gamle, skjøre og verdifulle malerier vet de som oftest nøyaktig hvilken ferniss som er best å bruke på akkurat ditt maleri. Og det beste er at de kan begrunne sitt valg av ferniss om du spør.

Så noe som ikke egentlig er en gylden regel, snarere noe man bør være klar over. En ferniss til oljemaling består som oftest av et harpiks oppløst i et løsemiddel. Løsemidler er helseskadelig i store mengder. Om det ikke er løsemiddel i fernissen, eller om det ikke er faremerking på flasken, ville i alle fall jeg vært veldig skeptisk til å bruke den.

Faresymboler Kronisk Helsefare

Og til slutt… en liten advarsel!

For å i det hele tatt å kunne nyttegjøre seg av gamle oppskrifter om materialteknikk, krever det at man vet så mye at man kan plukke ut det som er riktig og det som er galt.

Mange vil nok argumentere med at de har brukt den samme fernissen i en årrekke, uten noen som helst slags problemer. Mange vil si at de har blandet vann rett fra en fjellbekk i fernissen uten misfarging.

Vær veldig forsiktig med å lese gamle materialtekniske bøker for å få råd om fernissering. Veldig mange av disse er fulle av feil og antagelser. Mange er i tillegg fylt til bristepunktet av illusjoner og overtro.

Mange vil nok si at jeg er overdrevent pedantisk når det gjelder ferniss, men allikevel kommer de til meg og spør om råd når noe plutselig og fullstendig uventet går galt.

Mitt mål er at det store mesterverket ikke skal ødelegges av noe så tåpelig som feil valg av ferniss!

Artikkel hentet fra vårt tekniske kunstmagasin; SIRKEL 

Tekst: Mogens Henckel