Kunsten å lage blindrammer – et lite innblikk i produksjonen hos Riiser

Blogg banner Riiser blindrammer

Kunsten å lage blindrammer krever en grundig forståelse av materialer, presisjonsskjæring og en hengivenhet til håndverkstradisjoner. I hjertet av denne prosessen ligger valget av råmateriale, hvor skandinavisk furu av høy kvalitet blir nøye utvalgt for å sikre både estetisk appell og holdbarhet.

Furubordene, avgjørende for produksjonen av blindrammer, gjennomgår en tørkeprosess. Plassert i et temperert tørkerom ved 30 grader i minimum 14 dager. Dette sikrer at fuktighetsnivået er under 6%, og gir et solid grunnlag for videre bearbeiding.

Hvert bord splittes, og fuktigheten måles i midten av treet. Materialene sorteres etter lengdene som skal produseres.

Produksjon av Blindrammer

Siden 1983 har vi produsert blindrammene hos Jørn Riiser Snekkerverksted i Sarpsborg.

Kontroll, moulding og fresing av hjørner

Hver eneste lengde gjennomgår en nøye kontroll, hvor retningen av treet siktes inn. Det er spesielt viktig at bordene ligger korrekt før de går gjennom en maskinell moulding, med buen alltid rettet oppover. Under moulding høvles bordene for å oppnå riktig høyde, bredde og profil samtidig. Hver lengde stemples med antall centimeter.

Hjørnene freses slik at rammene kan slås sammen. Denne prosessen gjøres på to ulike freser for å sikre korrekte vinkler.

Kryss og tverrtre

Lengder fra og med 100 cm som er til kryss eller tverrtre, får frest ut et hull i senter.

Endene på kryss og tverrtre kuttes til.

Krysslengdene utstyres med en utfresing i senter, som tillater dem å settes sammen som et kryss som ligger flatt.

Det settes inn skrue på en av krysslengdene.

Montering og oppspenning

Rammene slås sammen i hjørnene. Lerret kuttes til formatet og stiftes på den ene siden. Lerret strekkes til på motsatt side med en oppspenningsmaskin og festes med stifter på baksiden. Hjørnene brettes for hånd, strammes med oppspenningsmaskin, og stiftes. Prosessen gjentas på den siste siden.

Lerretet blir nøye kontrollert for kvalitetssikring.

De ferdig oppspente rammene klargjøres for transport og levering.